spis treści serwisu strona startowa Kontakt

Beryl

Beryl jest lekkim, twardym i kruchym metalem o stalowoszarej barwie. Dodany jako pierwiastek stopowy do glinu, miedzi, żelaza i niklu, znacznie poprawia ich właściwości fizyczne. Cechuje się charakterystycznym słodkawym smakiem, co było wykorzystywane w wykrywaniu obecności tego metalu, jednak ze względu na jego toksyczność metoda ta została zarzucona. Narzędzia wykonane ze stopów berylu z miedzią są twarde, trwałe i nieiskrzące. Beryl jest materiałem stosowanym w produkcji podzespołów samolotów, rakiet, statków kosmicznych i satelitów.

Beryl ma niską gęstość i masę atomową, dzięki czemu przepuszcza promienie rentgenowskie oraz innego rodzaju promieniowanie jonizujące, dlatego stanowi powszechny materiał do produkcji okien w aparaturze rentgenowskiej oraz komponentów wykorzystywanych do eksperymentów fizyki cząstek elementarnych. Wysoka przewodność cieplna berylu i tlenku berylu doprowadziła ponadto do ich wykorzystania w ciepłomierzach.

Znaczenie w medycynie: Pyły berylu mogą spowodować u narażonych ludzi berylozę - chorobę alergiczną układu oddechowego, która może zagrażać życiu. Długotrwałe wdychanie pyłu zawierającego beryl może ponadto prowadzić do rozwoju raka płuc. Beryl jest zbliżony strukturalnie do magnezu i może wypierać go z enzymów, prowadząc do zaburzenia ich funkcji.

Synonimy oraz nazwy w innych językach: Beryllium, Be.

Substancja testowa: Berylu siarczan 1% waz. (nr kat. Kr-20)

Autor opisu: Profesor dr hab. med. Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog i alergolog

uczulacze od A do Z

Śledź nas na Facebooku:

facebook

Jak do nas dojechać:

dojazd

Uwaga! Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i aktualne, jednak wyklucza odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z ewentualnych błędów. Każda istotna informacja powinna być weryfikowana w innych niezależnych źródłach fachowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszego dzieła udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody autora. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 30 July 2006, updated: 25 July 2019.

sprawdz

 

polecamy