spis treści serwisu strona startowa Kontakt

Dimetakrylan 1,4-butanodiolu (BUDMA)

Dimetakrylan 1,4-butanodiolu (BUDMA) to sieciujący monomer metakrylowy o wzorze chemicznym C12H18O4 wykorzystywany w środkach uszczelniających, materiałach dentystycznych, protezach itp.

Synonimy oraz nazwy w innych językach: 1,4-Butanediol dimethacrylate; BUDMA; 4-(2-methylprop-2-enoyloxy)butyl 2-methylprop-2-enoate; 1,4-Butylene, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,4-butanediyl ester; Tetramethylene Glycol Dimethacrylate; 1,4-BUTANEDIOL DIMETHACRYLATE; 2082-81-7; Tetramethylene dimethacrylate; 1,4-Butylene glycol dimethacrylate; 1,4-Butylene dimethacrylate; Butylene dimethacrylate; Butanediol dimethacrylate; Tetramethylene glycol dimethacrylate; Tetramethylene methacrylate; butane-1,4-diyl bis(2-methylprop-2-enoate); 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,4-butanediyl ester; Methacrylic acid, tetramethylene ester; 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-(1,4-butanediyl) ester; AN-19828; 4-(2-methylprop-2-enoyloxy)butyl 2-methylprop-2-enoate; HSDB 5467; CAS 2082-81-7.

Substancja testowa: Dimetakrylan 1,4-butanodiolu 2% waz. (Chemotechnique Diagnostics, nr kat. B-017)

Autor opisu: Profesor dr hab. med. Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog i alergolog

uczulacze od A do Z

Śledź nas na Facebooku:

facebook

Jak do nas dojechać:

dojazd

Uwaga! Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i aktualne, jednak wyklucza odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z ewentualnych błędów. Każda istotna informacja powinna być weryfikowana w innych niezależnych źródłach fachowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszego dzieła udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody autora. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 30 July 2006, updated: 29 July 2019.

sprawdz

 

polecamy