spis treści serwisu strona startowa Kontakt

Miedź

Miedź to metal nieszlachetny o symbolu chemicznym Cu, powszechnie stosowany w przemyśle oraz życiu codziennym. Metaliczna miedź jest składnikiem mosiądzu (stop miedzi i cynku), brązu (stop miedzi i cyny) oraz stopów z innymi metalami używanych np. w stomatologii. Wkładki domaciczne uwalniające jony miedzi stosowane są jako środki antykoncepcyjne. Siarczan miedzi stosowany jest jako środek grzybobójczy, pigment farb, odczynnik chemiczny i fotograficzny. Tlenek miedzi stosowany jest jako środek grzybobójczy. Jest podstawą farb do malowania powierzchni zanurzonych w wodzie (np. w żegludze i żeglarstwie), dodawany jest do szkła w celu nadania mu czerwonej barwy.

Miedź w kosmetykach

Miedź i jej liczne związki stosowane są w produktach kosmetycznych jako barwniki.

Na poniższej liście podano nazwy formaldehydu oraz jego pochodnych stosowanych w produkcji kosmetyków zgodnie z nomenklaturą INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients - ujednolicone, międzynarodowe nazwy składników kosmetyków). Informacje o składzie podawane są na opakowaniach kosmetyków według nomenklatury INCI. CI (Color Index) to numer nadawany barwnikom, który może być wykorzystywany w opisie składu kosmetyków.

  • COPPER
  • CI 74160 - (29H,31H-Phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32)copper
  • CI 77400
  • CI Pigment Blue 15

Synonimy oraz nazwy w innych językach: Miedź; Cuprum; Copper; Kupfer; Bonide Copper, Fehling Solution, part A, Blue copper, Fehling, Blue Stone, Sulfuric Acid,, Copper (II) Salt (1:1), Sulfuric Acid, Copper (2+) Salt (1:1), Copper, Sulfate, Cupric Sulfate, Phyto-Bordeaux, Cupric Sulfate Anhydrous, Brown copper Oxide, Copper Nordox, Fungi-rhap CU-75, Oleocuivre, C.I. 77402, Copper oxide (Cu2O), Fungimar, Perecot, Copper-Sandoz, Copper Protoxide, Kuprite, Perenox., Caocobre, Copper Suboxide, Nordox, Perenex, Cuprite, Cuprocide, Nordox perecot, Red copper oxide, Copper Oxide, Dicopper Monoxide, Nordox SD-45, Yellow cuprocide, Copox, Dicopper Oxide, Oleo nordox, Copper Hemioxide.

Substancje testowe:

  • Siarczan miedzi (II) 2% waz. (Chemotechnique Diagnostics, nr kat. C-022)
  • Tlenek miedzi (I) 5% waz. (Chemotechnique Diagnostics, nr kat. C-021)

UWAGA! Powyższy opis nie wyczerpuje wszystkich możliwości narażenia oraz objawów, a uczulający Cię hapten może występować także w innych, niewymienionych powyżej źródłach. Dlatego zawsze weryfikuj skład produktów i substancji z którymi masz kontakt, a w razie wątpliwości zwróć się do lekarza.

Autor opisu: profesor dr hab. med. Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog i alergolog

uczulacze od A do Z

Śledź nas na Facebooku:

facebook

Jak do nas dojechać:

dojazd

Uwaga! Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i aktualne, jednak wyklucza odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z ewentualnych błędów. Każda istotna informacja powinna być weryfikowana w innych niezależnych źródłach fachowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszego dzieła udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody autora. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 30 July 2006, updated: 11 November 2019.

sprawdz

 

polecamy