spis tre¶ci serwisu strona startowa Kontakt

Piżmo ksylenowe

Piżmo ksylenowe stosowane jest jako syntetyczny zamiennik piżma naturalnego. Powstaje w wyniku procesu nitrowania t–butylotoluenu i t-butyloksylenu. Wykorzystywane jest głównie jako substancja zapachowa oraz utrwalacz zapachów w perfumach, produktach kosmetycznych oraz produktach chemii gospodarczej (np. detergenty).

Piżmo ksylenowe na wykazie składników kosmetyków występuje pod nazw± INCI*: MUSK XYLENE.

*INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients - ujednolicone, międzynarodowe nazwy składników kosmetyków.

Synonimy oraz nazwy w innych językach: Musk xylol; Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitro-; 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene; 2,4,6-Trinitro-1,3-dimethyl-5-tert-butylbenzene; 5-tert-butylu-2,4,6-trinitro-m-ksylen.

Substancja testowa: Piżmo ksylenowe 1% waz. (Chemotechnique Diagnostics, nr kat. M-021)

Autor opisu: Profesor dr hab. med. Radosław ¦piewak, specjalista dermatolog i alergolog

uczulacze od A do Z

¦ledĽ nas na Facebooku:

facebook

Jak do nas dojechać:

dojazd

Uwaga! Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wył±cznie na własn± odpowiedzialno¶ć. Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i aktualne, jednak wyklucza odpowiedzialno¶ć za ewentualne szkody wynikaj±ce z ewentualnych błędów. Każda istotna informacja powinna być weryfikowana w innych niezależnych Ľródłach fachowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszego dzieła udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wył±cznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagaj± pisemnej zgody autora. Kopiowanie zabronione!
© Radosław ¦piewak All rights reserved. Document created: 30 July 2006, updated: 29 July 2019.

sprawdz

 

polecamy