spis treści serwisu strona startowa Kontakt

Formaldehyd

Formaldehyd stosowany jest jako środek ściągający, odkażający, konserwant kosmetyków, szamponów, płynów obróbkowych i innych produktów. Antyperspirant w kosmetykach przeciwpotnych, składnik niektórych leków na brodawki. Środek zapobiegający pękaniu protez dentystycznych. Występuje w środkach czystości, wyrobach tekstylnych, środkach do prania chemicznego, farbach, powłokach, lakierach, klejach, żywicach fenolowych, papierach i płynach fotograficznych, materiałach drukarskich. Stosowany w garbowaniu skór, produkcji płyt wiórowych i wełny mineralnej, mocznika i nawozów sztucznych, melaminy fenolowej i żywic acetalowych, a ponadto w przemyśle papierniczym, utrwalaniu próbek biologicznych oraz balsamowaniu zwłok. Formaldehyd zazwyczaj wywołuje alergiczny wyprysk kontaktowy (kontaktowe zapalenie skóry), może powodować wykwity skórne przypominające rumień wielopostaciowy oraz wyprysk powietrznopochodny. Po związaniu z własnymi albuminami chorego, formaldehyd może również powodować natychmiastowe reakcje alergiczne, odpowiedzialne za niektóre przypadki wstrząsu anafilaktycznego wśród pacjentów gabinetów dentystycznych (np. podczas leczenia kanałowego).

Formaldehyd w kosmetykach: Osoby uczulone na aldehyd mrówkowy (formaldehyd) powinny unikać kosmetyków zawierających formaldehyd. Informacje o składzie kosmetyków podawane są na opakowaniach według nomenklatury INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, ujednolicone międzynarodowe nazwy składników kosmetyków), o obecności formaldehydu w produkcie będzie świadczyć obecność nazwy "formaldehyde". Jednakże znacznie częściej od samego formaldehydu, w kosmetykach i innych produktach jako konserwanty stosuje się tzw. "uwalniacze formaldehydu" - substancje, które stopniowo rozkładają się z uwolnieniem aldehydu mrówkowego (m.in. Quaternium-15). Osoba uczulona na formaldehyd powinna również unikać kosmetyków zawierających uwalniacze formaldehydu (patrz niżej)

Produkty uwalniające formaldehyd ("uwalniacze formaldehydu"): Bakzid P, Biocide DS 5249, Bronopol, Dantoin MDMH, DMDM Hydantoina, Dowicil 200, Germall 115, Germall II, Grotan BK, Heksametylenotetraamina, KM 103, Paraformaldehyd, Parmetol K 50, Preventol D1, Preventol D2, Preventol D3, Quaternium-15, mocznik polioksymetylenowy.

Synonimy oraz nazwy w innych językach: Aldehyd mrówkowy, Formalina, HCHO, Metanal, Formaldehyde, Formalin, Methylene oxide, Methyl aldehyde, Methanal, HCHO, Formic aldehyde, Oxomethane, Formol, Oxymethylene, BFV, Karsan, Morbicid, Formalin 40, Lysoform, Formalith, Methan 21, Melamine-Formaldehyde Resin, Methylene glycol, Superlysoform, FYDE, Veracur.

Częstość uczulenia: 1,8-4,2% chorych zakwalifikowanych do testów płatkowych (uwaga: dane dla stężenia 1%).

Substancje testowe:

  • Formaldehyd 1% waz. (Chemotechnique Diagnostics, nr kat. F-002C)
  • Formaldehyd 2% wod. (Chemotechnique Diagnostics, nr kat. F-002B)

Autor opisu: profesor dr hab. med. Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog i alergolog

uczulacze od A do Z

Śledź nas na Facebooku:

facebook

Jak do nas dojechać:

dojazd

Uwaga! Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i aktualne, jednak wyklucza odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z ewentualnych błędów. Każda istotna informacja powinna być weryfikowana w innych niezależnych źródłach fachowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszego dzieła udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody autora. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 30 July 2006, updated: 27 January 2019.

sprawdz