spis treści serwisu strona startowa Kontakt

Uwaga: przeczytaj najpierw omówienie pt. "Alergia na sterydy".

Grupa strukturalna D2 glikokortykosterydów

Markerem alergii na grupę strukturalną D2 glikokortykosteroidów jest aceponian metyloprednizolonu.

W grupie strukturalnej D2 glikokortykosteroidów obserwuje się reakcje krzyżowe między sterydami zaliczonymi do tej grupy, mogą także wystąpić reakcje krzyżowe na sterydy z grupy strukturalnej A oraz budezonidem. Należy podkreślić, że nie ma ludzi uczulonych na wszystkie sterydy, dlatego u osób uczulonych na stosowany steryd odpowiednia diagnostyka pozwala dobrać inny, skuteczny i bezpieczny lek. W wielu przypadkach dobór innego, bezpiecznego sterydu stanowi najlepszą dla pacjenta opcję. W przypadku planowania alternatywnego leczenia (lekiem sterydowym lub innym) korzystne może być wcześniejsze wykonanie testów płatkowych z rozważanymi lekami.

Glikokortykosterydy zaliczane do grupy strukturalnej D2

Uwaga: układ graficzny poniższej listy zostanie udoskonalony w miarę dostępności wolnego czasu autora.

Methylprednisolone aceponate
Hydrocortisone
Hydrocortisone aceponate
Hydrocortisone buteprate
Hydrocortisone butyrate
Hydrocortisone valerate
Prednicarbate

Przegląd grup strukturalnych glikokortykosteroidów

  • Grupa A (tzw. grupa tiksokortolu) - obserwuje się reakcje krzyżowe między sterydami w obrębie tej grupy, mogą także wystąpić reakcje krzyżowe na sterydy należące do grupy strukturalnej D2
  • Grupa B (tzw. grupa budezonidu) - obserwuje się reakcje krzyżowe między sterydami w obrębie tej grupy, u osób uczulonych na budezonid mogą ponadto wystąpić reakcje krzyżowe na sterydy z grupy strukturalnej D2
  • Grupa C - obserwuje się reakcje krzyżowe między sterydami w obrębie tej grupy
  • Grupa D1 - obserwuje się reakcje krzyżowe między sterydami w obrębie tej grupy
  • Grupa D2 - obserwuje się reakcje krzyżowe między sterydami w obrębie tej grupy, mogą także wystąpić reakcje krzyżowe na sterydy z grupy strukturalnej A oraz budezonid

Autor: profesor dr hab. med. Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog i alergolog

uczulacze od A do Z

Śledź nas na Facebooku:

facebook

Jak do nas dojechać:

dojazd

Uwaga! Ten serwis nie zastępuje porady lekarskiej, korzystasz z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były rzetelne i aktualne, jednak wyklucza odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z ewentualnych błędów. Każda istotna informacja powinna być weryfikowana w innych niezależnych źródłach fachowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszego dzieła udziela osobom fizycznym zgody na nieodpłatne korzystanie z niego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Wszelkie inne zastosowania wymagają pisemnej zgody autora. Kopiowanie zabronione!
© Radosław Śpiewak All rights reserved. Document created: 2 March 2019, updated: 3 August 2019.

sprawdz

 

polecamy